Ίδρυση

Ο φορέας “Πριμαρόλια – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία” ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 με έδρα στη Ζήρια Αχαΐας, ενώ στα τέλη του 2020 εγκαταστάθηκε σε γραφεία στο Αίγιο Αχαΐας.

Βασικό αντικείμενο και αφετηρία του φορέα είναι η πολιτιστική και ιστορική προσέγγιση των ταξιδιών της κορινθιακής – μαύρης σταφίδας από την βόρεια και δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο στις χώρες της Ευρώπης (19ος αιώνας). Οι δράσεις του φορέα αναπτύσσονται στις συνδέσεις ιστορικής έρευνας, ψηφιοποίησης τεκμηρίων και δεδομένων, σύγχρονης καλλιτεχνικής πράξης, επιμέλειας εκθέσεων και εφαρμογής αναπτυξιακού πολιτισμού.

Ο φορέας Πριμαρόλια αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτιστικής στρατηγικής, που φέρνει μαζί σύγχρονους εικαστικούς, ακαδημαϊκούς (σύγχρονη τέχνη, ιστορία, αρχιτεκτονική, θέατρο, δημιουργικές τεχνολογίες, αναπτυξιακές βιομηχανίες), επιμελητές εκθέσεων και πολιτιστικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε έναν δυναμικό αστερισμό. Ο σκοπός εντοπίζεται στον συνδυασμό καλλιτεχνικής πράξης και ιστορικής έρευνας μέσα από διεπιστημονικά έργα και επιμελητικές συνεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα ταξίδια της μαύρης σταφίδας στα Ευρωπαϊκά λιμάνια του 19ου και 20ου αιώνα, την πολιτισμική μνήμη, τις κινητικότητες και σύγχρονα αναδυόμενα δίκτυα μεταξύ Πελοποννήσου και των σχετιζόμενων Ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, ο φορέας διευρύνει τα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνοντας στην θεματολογία του αντικείμενα ισχυρού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών στρατηγικών.

Τομείς δραστηριότητας

1.Μελέτη, δημιουργική έρευνα, καλλιτεχνική πράξη και ανάδειξη των περιοχών παραγωγής και εμπορίας Κορινθιακής σταφίδας.

2.Σύλληψη, σχεδιασμός και διοργάνωση διακαλλιτεχνικών εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, πολιτιστικών δράσεων, διεπιστημονικών συνεδρίων, εικαστικών & εκπαιδευτικών σεμιναρίων, πολιτιστικών δράσεων και φεστιβάλ.

3.Πολιτιστικές στρατηγικές μέσα από επιμελητικά πλαίσια.

4.Σειρές από νέα καλλιτεχνικά έργα προσκεκλημένων εικαστικών αλλά και ακαδημαϊκές συνεργασίες με έμφαση την ιστορική και πολιτισμική μνήμη.

Άνθρωποι | Τομείς

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση – Διεύθυνση φεστιβάλ
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Δικτύωση και ανάπτυξη
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σόφη Μουτάφη | Συντονισμός υλοποίησης και λειτουργίας φεστιβάλ και εκθέσεων