Πριμαρόλια ΑΜΚΕ

Ίδρυση

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Πριμαρόλια ιδρύθηκε το 2019 με βασικό της αντικείμενο την ιστορία και τον πολιτισμό της κορινθιακής-μαύρης σταφίδας καθώς και τη δικτύωση των περιοχών παραγωγής στην Ελλάδα και των χωρών και λιμανιών εισαγωγής της μαύρης σταφίδας στην Ευρώπη.

Τομείς ενδιαφέροντος

1. Προϊόν [Προϊόν και διατροφή]: Μοναδικότητα προϊόντος // Διατροφική αξία – super food // Γαστρονομία.

2. Ιστορία [Μύθος και ιστορία]: Από την αρχαιότητα στο σήμερα // Από τον πλούτο στην καταστροφή.

3. Πολιτισμός [Τέχνη και πολιτισμός]: Οι γιορτές της σταφίδας // Η αρχιτεκτονική της σταφίδας // Ο πολιτισμός της σταφίδας // Τα αρχεία της σταφίδας // Πριμαρόλια, χθες και σήμερα.

4. Δικτύωση [Δρόμοι της μαύρης σταφίδας]: Δικτύωση των λιμανιών – Δρόμοι της μαύρης σταφίδας // Διακρατικές συμφωνίες και κοινές δράσεις.

Στόχος

Ανάδειξη διατροφικής αξίας // Προώθηση κατανάλωσης // Ένταξη στους καταλόγους UNESCO και Cultural Routes of the Council of Europe // Εξασφάλιση σχετικών χρηματοδοτήσεων και υποστήριξης.

Δράσεις

Προώθηση κατανάλωσης και δη της συνειδητής // Ανάδειξη γαστρονομίας της σταφίδας // Ανάπτυξη νέων δράσεων πολιτισμού και ψυχαγωγίας // Φεστιβάλ Πριμαρόλια // Έρευνα αρχείων και τεκμηρίωση // Δημιουργία εκδόσεων // Συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις // Προτάσεις δημιουργίας πραγματικών / εικονικών μουσείων, ανεύρεσης και συλλογής υλικού κ.λπ. // Δράσεις αύξησης τοπογνωσίας και ένταξη μαθημάτων στο σχολικό πρόγραμμα // Δημιουργία εργαστηρίου και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές // Αξιοποίηση/ αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών (κτήρια, αποθήκες, συλλογές κ.ά).

Χρηματοδότηση

Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (LEADER κ.ά) // Διακρατικές συνεργασίες // Ευρωπαϊκά διασυνοριακά/ εδαφικής συνεργασίας (INTERREG κ.ά.) // Πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” // Δήμοι περιοχών της σταφίδας // Έσοδα από παροχή υπηρεσιών // Χορηγίες και δωρεές.

Επιδιωκόμενη υποστήριξη

Υπουργεία ΥπΑΑΤ, ΥπΠοΑ, ΥπΤο // Δήμοι περιοχών της σταφίδας // Αναπτυξιακές εταιρείες περιοχών της σταφίδας.

Πρόσωπα | Τομείς

Α. Μέλη Γενικής συνέλευσης ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ ΑΜΚΕ

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση – Διεύθυνση φεστιβάλ
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Δικτύωση και ανάπτυξη
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση

Β. Αρωγά μέλη – συνεργάτες

Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Παναγιώτης Αντωνόπουλος | Ιστότοποι και διαδικτυακή παρουσίαση
Ρεγγίνα Αντωνοπούλου | Σχεδιασμός και διαμόρφωση κτηριακών υποδομών
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση