Κορινθιακή σταφίδα / Corinthian currant

Coranto, Goranto, Corauntz, Coranta, Corynto, Corinto, Corintho, Corinthuscurrant (n.)
1500, “very small kind of seedless blackish raisin or dried grape, used in cookery and confections,” a shortening of raysyn of Curans (late 14c.) “raisins of Corinth,” with the -s- mistaken for a plural inflection.
From Anglo-French reisin de Corauntz.
The raisins were exported from southern Greece.

Η Κορινθιακή μαύρη σταφίδα, πέρα από ένα εξαιρετικό αγροτικό προϊόν μεγάλης διατροφικής αξίας, γνωστό και πολύτιμο ήδη από την αρχαιότητα, είναι το εμπορικότερο διαχρονικά προϊόν της χώρας. Μέσω των εξαγωγών της δημιούργησε πλούτο και πολιτισμό κυρίως κατά τους τελευταίους αιώνες, συντέλεσε όμως ως μονοκαλλιέργεια στην πτώχευση, την κατάρρευση και τον πόλεμο.

Η ένταξη της καλλιέργειας της μαύρης σταφίδας στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018 είναι η επίσημη απόδειξη ότι η σταφιδοκαλλιέργεια διαμορφώνει για αιώνες τον συλλογικό βίο των σταφιδοπαραγωγών κοινοτήτων αλλά και το πολιτιστικό τοπίο των περιοχών στις οποίες παράγεται. Η καλλιέργεια της κορινθιακής σταφίδας μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και συνιστά σημαντικό στοιχείο βιώσιμης ανάπτυξης.

Σταφιδοπαραγωγοί Ανδράγουστας Αιγιαλείας

 

Συμβόλαιο, Ζάκυνθος 1802