Εδαφικές Ποητικές (Ι: συνειδητο-ποίηση) - Βασίλης Ψαρράς (2019)