Φορέας

«Πριμαρόλια – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία».

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019.

Τομείς ενδιαφέροντος

1. Προϊόν [Προϊόν και διατροφή]

 • Μοναδικότητα προϊόντος
 • Διατροφική αξία – super food
 • Γαστρονομία

2. Ιστορία [Μύθος και ιστορία]

 • Από την αρχαιότητα στο σήμερα
 • Από τον πλούτο στην καταστροφή

3. Πολιτισμός [Τέχνη και πολιτισμός]

 • Οι γιορτές της σταφίδας
 • Η αρχιτεκτονική της σταφίδας
 • Ο πολιτισμός της σταφίδας
 • Τα αρχεία της σταφίδας
 • Πριμαρόλια, χθες και σήμερα

4. Δικτύωση [Δρόμοι της μαύρης σταφίδας]

 • Δικτύωση των λιμανιών – Δρόμοι της μαύρης σταφίδας
 • Διακρατικές συμφωνίες και κοινές δράσεις

 

Στόχος [Σκοπός και τρόπος]

 • Ανάδειξη διατροφικής αξίας
 • Προώθηση κατανάλωσης
 • Ένταξη στους καταλόγους UNESCO και Cultural Routes of the Council of Europe
 • Εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων
 • Εξασφάλιση υποστήριξης

Δράσεις

 • Προώθηση κατανάλωσης – συνειδητής
 • Ανάδειξη γαστρονομίας της σταφίδας
 • Ανάπτυξη νέων δράσεων πολιτισμού και ψυχαγωγίας
 • Φεστιβάλ Πριμαρόλια
 • Έρευνα αρχείων και τεκμηρίωση
 • Δημιουργία εκδόσεων
 • Συνέδρια και ενημερωτικές εκδηλώσεις
 • Προτάσεις δημιουργίας πραγματικών / εικονικών μουσείων, ανεύρεσης συλλογής υλικού κ.λπ.
 • Δράσεις αύξησης τοπογνωσίας και ένταξη μαθημάτων στο σχολικό πρόγραμμα
 • Δημιουργία εργαστηρίου και εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές
 • Αξιοποίηση/ αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών (κτήρια, αποθήκες, συλλογές κ.ά.)

Χρηματοδότηση

 • Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (LEADER κ.ά)
 • Διακρατικές συνεργασίες
 • Ευρωπαϊκά διασυνοριακά/ εδαφικής συνεργασίας (INTERREG κ.ά.)
 • Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»
 • Δήμοι περιοχών της σταφίδας
 • Έσοδα από παροχή υπηρεσιών

Επιδιωκόμενη υποστήριξη

 • Υπουργεία ΥπΑΑΤ, ΥπΠοΑ, ΥπΤο.
 • Δήμοι περιοχών της σταφίδας.
 • Αναπτυξιακές εταιρείες περιοχών της σταφίδας.
 • Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ.