Υποστήριξη λειτουργίας και υλοποίησης φεστιβάλ και δράσεων

Η Κωνσταντίνα Ντολού (1997) είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2020). Η διπλωματική της με θέμα «Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ – Οι δημόσιες σχέσεις ως παράγοντας ανάπτυξης των ξενοδοχειακών μονάδων» την ώθησε να κάνει το μεταπτυχιακό της στις Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση στο ΕΚΠΑ (2021). Έχει συνεργαστεί με την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε στο τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ),όπου πήρε μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και συνέβαλε στην υλοποίηση τους (2019). Επίσης, η εργασιακή της εμπειρία περιλαμβάνει θέσεις σε λογιστικό γραφείο (2020) και στο τμήμα πωλήσεων γνωστής εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον οργανισμό Πριμαρόλια απασχολείται με την υποστήριξη λειτουργίας και υλοποίησης του Φεστιβάλ Πριμαρόλια και την διοικητική υποστήριξη διαθεματικών projects πολιτισμού.