Οι εξαιρετικοί εθελοντές μας με σειρά αλφαβητική και ετών συμμετοχής:

 

Βασιλική Καϊμάκη
(2019, 2020)

Κλεονίκη Μούλιου
(2019, 2020)

Πέτρος Παπαδόπουλος
(2019, 2020)

Στράτος Χαριτωνίδης
(2019, 2020)

Χαριτίνη Χαριτωνίδου
(2019, 2020)

Μαριετίνα Γκαδόλου
(2019)

Γιάννης Θανασούλιας
(2020)

Γρηγόρης Μούλιος
(2019)

Αμαλία Νίκου
(2020)

Γιώργος Παπαγιαννόπουλος
(2019)

Μιχαήλ Άγγελος Παπαπροκοπίου
(2020)