Η σταφίδα φτάνει 90 ώρες ανά στρέμμα.

00:04:01Κουνινά Αιγιαλείας «Από ήλιο σε ήλιο» δουλεύανε για να παραχθεί το σημαντικότερο προϊόν της Αιγιάλειας, η μαύρη σταφίδα. Όπως διηγείται ο Αλκιβιάδης Κατσιδήμας (78 ετών), αν ασχολείται κάποιος από μικρός, την αγαπά, παρά την κούραση, τη στεναχώρια και την έλλειψη δίκαιης ανταμοιβής από αυτήν. Μέσα από τα μάτια και τη φωνή ενός παραγωγού που μεγάλωσε…