Οι μέρες συμμετοχής μας στο φεστιβάλ ήταν μέρες δημιουργικές. Μέρες γεμάτες με πολύτιμους ήχους και εικόνες, πληροφορίες για πράγματα τόσο οικεία στην πόλη μας, που τελικά δε γνωρίζαμε στον βαθμό που πιστεύαμε (ή και καθόλου…), συζητήσεις και συναντήσεις με ανθρώπους αξιόλογους, από τους καλλιτέχνες μέχρι τη μεταξύ μας επαφή, των εθελοντών, αλλά και των επισκεπτών! Τα έργα τέχνης σχετικά με την μαύρη σταφίδα και το χαρτί, οι ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν χάρη στους δύο αυτούς, πάλαι ποτέ, οικονομικούς πυλώνες του τόπου, καθώς και η πιο επιστημονική χροιά του συνεδρίου για τη ζωτική σημασία της μαύρης σταφίδας ως “εθνικό προϊόν” κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, συνέθεσαν το δίκτυο που ένωσε όλους εμάς φέτος!

Είθε τα Πριμαρόλια μας να συνεχίσουν να δικτυώνουν και να δικτυώνονται μελλοντικά! 

Μαρία Χασιώτη

2021