Αποστολή μηνύματος

     

    Στοιχεία επικοινωνίας

    Πριμαρόλια – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

    Δνση | Εισοδίων 17, Αίγιο Αχαΐας, ΤΚ 25100
    Τηλ. | 2691.181201  |  6974.642277
    E-mail | primarolia.com @ gmail.com
    Web site | primarolia.com
    Facebook | Primarolia  @Primarolia