Αποστολή μηνύματος

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Πριμαρόλια – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Δνση | Ζήρια Αιγιαλείας, ΤΚ 25009, Αχαΐα

Τηλ. | 6974.642277

E-mail |

Web site | primarolia.com

Facebook | Primarolia  @Primarolia

Συντονιστής εγχειρήματος | Σωτήρης Μπόλης