ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 2023

ΠΑΝΤΟΠΙΚΟΤΗΤΕΣ/GLOCALITIES

 

18 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου

Βίλα Κόλλα, Πανεπιστήμιο Πατρών (Κουκούλι)

 

Συμπληρώνοντας 5 χρόνια ζωής, συνεπές με την νομαδική νοοτροπία του, το Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023 ταξιδεύει στο ιστορικό επίκεντρο των πριμαρολίων και φιλοξενείται στην εμβληματική Βίλα Κόλλα του μεγάλου σταφιδεμπόρου Μιχαήλ Κόλλα (1828), ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα της σταφιδικής εποχής, μέρος πλέον του campus του Πανεπιστημίου Πατρών. Τοπική ιδιαιτερότητα με διεθνείς τάσεις, η μαύρη σταφίδα ανέδειξε τόσο ένα πρώιμο παντοπικό προϊόν γεύσης και πολιτισμού όσο και ένα παράλληλο παντοπικό δίκτυο αλληλεπιδράσεων στην Ευρώπη και τον κόσμο.

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ): 11:00-13:00 & 18:00-21:00

ΚΥΡΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι χώροι του Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2023 στο campus του Πανεπιστημίου Πατρών