ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ

Ιδρυτικά μέλη ΑΜΚΕ

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση φεστιβάλ, Αναπτυξιακός πολιτισμός, Ιδρυτής
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση έκθεσης τέχνης και φεστιβάλ, Υπεύθυνος ακαδημαϊκών/πολιτιστικών συνεργασιών
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Υπεύθυνος έργου προφορικής ιστορίας, ιστορική έρευνα
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Συνεργάτες – Μέλη της ομάδας

Σόφη Μουτάφη | Διεύθυνση παραγωγής Φεστιβάλ Πριμαρόλια, Υποστήριξη έργων πολιτισμού
Ευαγγελία Πέττα | Επικοινωνία και δικτύωση, Υποστήριξη έργων πολιτισμού, Ιστορική έρευνα, Βοηθός παραγωγής φεστιβάλ
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση.