Πρόσωπα | Τομείς

Α. Μέλη Γενικής συνέλευσης ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ ΑΜΚΕ

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση – Διεύθυνση φεστιβάλ
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Δικτύωση και ανάπτυξη
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση έκθεσης – Φεστιβάλ

Β. Αρωγά μέλη – συνεργάτες

Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σόφη Μουτάφη | Συντονισμός υλοποίησης και λειτουργίας φεστιβάλ και εκθέσεων
Κωνσταντίνα Ντολού | Υποστήριξη λειτουργίας και υλοποίησης φεστιβάλ και δράσεων
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση