ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ
Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση φεστιβάλ, Αναπτυξιακός πολιτισμός, Ιδρυτής *
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση έκθεσης τέχνης και φεστιβάλ, Υπεύθυνος ακαδημαϊκών/πολιτιστικών συνεργασιών *
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία *
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Σόφη Μουτάφη | Υπεύθυνη διατομεακών projects πολιτισμού, Βοηθός παραγωγής φεστιβάλ
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα τεκμηρίωση *
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Υπεύθυνος έργου προφορικής ιστορίας, Δικτύωση *

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα τεκμηρίωση

 

* ιδρυτικά μέλη ΑΜΚΕ