Επικοινωνία και δικτύωση, Υποστήριξη έργων πολιτισμού, Ιστορική έρευνα, Βοηθός παραγωγής φεστιβάλ

Η Ευαγγελία Πέττα (1995) αποφοίτησε με άριστα από το τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση Ιστορίας και ειδίκευση στην ερευνητική μέθοδο της Προφορικής Ιστορίας. Είναι, επίσης, κάτοχος του Μεταπτυχιακού διπλώματος «Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων» του Ανοικτού Πανεπιστημίου με κατεύθυνση Επικοινωνίας του Πολιτισμού. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στις ενότητες “Digital Humanities” και “Digital Marketing”.
Διαθέτει εμπειρία σε διοικητικές θέσεις, καθώς έχει εργαστεί ως υπάλληλος γραφείου και στην υποστήριξη προγραμμάτων σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης. Είναι μέλος της οργανωτικής ομάδας του TEDxPatras. Συμμετείχε ως εθελόντρια σε διοργανώσεις, όπως το “Free Athens” του Ιδρύματος της Βουλής, το “Artwalk Street Art Festival Patras” και το «Φεστιβάλ Πάτρας, Θεσμός Αρχαίου Δράματος».
Ως μέλος του φορέα Πριμαρόλια, συμμετέχει στην υποστήριξη έργων πολιτισμού, στο έργο της προφορικής ιστορίας και στην υποστήριξη του Φεστιβάλ Πριμαρόλια.