ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΠΙ-ΜΑΣ

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας για τη ΜΑύρη Σταφίδα (ΟΠΙ-ΜΑΣ) δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Σταφιδική Συλλογική Μνήμη τον Οκτώβριο 2020. Οι ερευνητές υλοποιούν συνεντεύξεις στις περιοχές παραγωγής και εμπορίου μαύρης σταφίδας. 

Αχαΐα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη.