Ο Αντώνης Ν. Πολυδώρου έχει σπουδάσει Θεολογία στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και
Ιστορία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ιστορικού ερευνητή με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, του τμήματος Ιστορίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ελληνικής παλαιογραφίας, ιστορικού ντοκιμαντέρ και προφορικής ιστορίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη νεότερη και σύγχρονη ελληνική πολιτική, οικονομική και κοινωνική ιστορία. Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε συνέδρια και ημερίδες ενώ αποτελεί μέλος επιστημονικών εταιριών και φορέων.

Οι ερευνητές της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας για τη Μαύρη Σταφίδα (ΟΠΙ-ΜΑΣ):