ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Ίδρυση

Ο οργανισμός Πριμαρόλια – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 με έδρα στη Ζήρια Αχαΐας, ενώ στα τέλη του 2020 εγκαταστάθηκε σε γραφεία στο Αίγιο Αχαΐας.

Αντικείμενο

Βασικό αντικείμενο και αφετηρία του οργανισμού είναι η πολιτιστική και ιστορική προσέγγιση των ταξιδιών της κορινθιακής – μαύρης σταφίδας από την βόρεια και δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο στις χώρες της Ευρώπης (19ος αιώνας). Οι δράσεις του οργανισμού αναπτύσσονται στις συνδέσεις ιστορικής έρευνας, ψηφιοποίησης τεκμηρίων και δεδομένων, σύγχρονης καλλιτεχνικής πράξης, επιμέλειας εκθέσεων και εφαρμογής αναπτυξιακού πολιτισμού.

Ο οργανισμός Πριμαρόλια αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτιστικής στρατηγικής, που φέρνει μαζί σύγχρονους εικαστικούς, ακαδημαϊκούς (σύγχρονη τέχνη, ιστορία, αρχιτεκτονική, θέατρο, δημιουργικές τεχνολογίες, αναπτυξιακές βιομηχανίες), επιμελητές εκθέσεων και πολιτιστικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε έναν δυναμικό αστερισμό. Ο σκοπός εντοπίζεται στον συνδυασμό καλλιτεχνικής πράξης και ιστορικής έρευνας μέσα από διεπιστημονικά έργα και επιμελητικές συνεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα ταξίδια της μαύρης σταφίδας στα Ευρωπαϊκά λιμάνια του 19ου και 20ού αιώνα, την πολιτισμική μνήμη, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, τις κινητικότητες και σύγχρονα αναδυόμενα δίκτυα μεταξύ Πελοποννήσου και των σχετιζόμενων ευρωπαϊκών χωρών.

Εξέλιξη

Ο οργανισμός διευρύνει τα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνοντας στην θεματολογία του περιοχές και αντικείμενα ισχυρού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών στρατηγικών. Ασχολείται με την σύλληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών στρατηγικών και δράσεων για την ανάδειξη περιοχών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους μέσα από την ιστορική έρευνα, την δημιουργία ταυτότητας, την σύγχρονη πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Άνθρωποι | Τομείς

Ιδρυτικά μέλη ΑΜΚΕ

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση φεστιβάλ, Αναπτυξιακός πολιτισμός, Ιδρυτής
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση έκθεσης τέχνης και φεστιβάλ, Υπεύθυνος ακαδημαϊκών/πολιτιστικών συνεργασιών
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Υπεύθυνος έργου προφορικής ιστορίας, ιστορική έρευνα
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Συνεργάτες – Μέλη της ομάδας

Σόφη Μουτάφη | Διεύθυνση παραγωγής Φεστιβάλ Πριμαρόλια, Υποστήριξη έργων πολιτισμού
Ευαγγελία Πέττα | Επικοινωνία και δικτύωση, Υποστήριξη έργων πολιτισμού, Ιστορική έρευνα, Βοηθός παραγωγής φεστιβάλ
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση

Τομείς δραστηριότητας

 • Δημιουργία και ανάδειξη ταυτότητας με γραφιστική επιμέλεια και οπτικοακουστικό υλικό.
 • Καλλιτεχνικές πράξεις.
 • Διεπιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
 • Φεστιβάλ πολιτισμού.
 • Διακαλλιτεχνικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης.
 • Εικαστικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 • Δημιουργία διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών.
 • Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων.
 • Καταγραφή προφορικής ιστορίας.
 • Δημιουργία πολιτιστικών αναπτυξιακών προτάσεων κ.ά.

Συνεργασίες και δικτύωση

Από το 2019 ο οργανισμός Πριμαρόλια έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο συνεργασιών με διεθνείς και εγχώριους πολιτιστικούς οργανισμούς, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως:
 • Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Μνημόνιο συνεργασίας με το ΠΜΣ Δημόσια Ιστορία του ΕΑΠ – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
 • Μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού
 • InArts – Εργαστήριο Διαδραστικών Τεχνών Ιονίου Πανεπιστημίου
 • Βιβλιοθήκη της Βουλής
 • ADAF – Athens Digital Arts Festival
 • Animasyros Festival
 • Μηδέν Video art festival
 • ΓΑΚ – Γενικά Αρχεία του Κράτους Αθηνών, Αχαΐας και Αιγίου
 • Μουσείο Τύπου ΕΣΗΕΠΗΝ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων), Πάτρα
 • Slade School of Fine Art – UCL University College London
 • University of the Arts London
 • Kingston University London
 • Στέγη Ιδρύματος Ωνάση κ.ά.

Άνθρωποι | Τομείς

Ιδρυτικά μέλη ΑΜΚΕ

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση φεστιβάλ, Αναπτυξιακός πολιτισμός, Ιδρυτής
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση έκθεσης τέχνης και φεστιβάλ, Υπεύθυνος ακαδημαϊκών/πολιτιστικών συνεργασιών
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Υπεύθυνος έργου προφορικής ιστορίας, ιστορική έρευνα
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εικαστικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Συνεργάτες – Μέλη της ομάδας

Σόφη Μουτάφη | Διεύθυνση παραγωγής Φεστιβάλ Πριμαρόλια, Υποστήριξη έργων πολιτισμού
Ευαγγελία Πέττα | Επικοινωνία και δικτύωση, Υποστήριξη έργων πολιτισμού, Ιστορική έρευνα, Βοηθός παραγωγής φεστιβάλ
Στάθης Κουτρουβίδης | Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση