ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Ίδρυση

Ο οργανισμός “Πριμαρόλια – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία” ιδρύθηκε στις αρχές του 2019 με έδρα στη Ζήρια Αχαΐας, ενώ στα τέλη του 2020 εγκαταστάθηκε σε γραφεία στο Αίγιο Αχαΐας.

Αντικείμενο

Βασικό αντικείμενο και αφετηρία του οργανισμού είναι η πολιτιστική και ιστορική προσέγγιση των ταξιδιών της κορινθιακής – μαύρης σταφίδας από την βόρεια και δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο στις χώρες της Ευρώπης (19ος αιώνας). Οι δράσεις του οργανισμού αναπτύσσονται στις συνδέσεις ιστορικής έρευνας, ψηφιοποίησης τεκμηρίων και δεδομένων, σύγχρονης καλλιτεχνικής πράξης, επιμέλειας εκθέσεων και εφαρμογής αναπτυξιακού πολιτισμού.

Ο οργανισμός Πριμαρόλια αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτιστικής στρατηγικής, που φέρνει μαζί σύγχρονους εικαστικούς, ακαδημαϊκούς (σύγχρονη τέχνη, ιστορία, αρχιτεκτονική, θέατρο, δημιουργικές τεχνολογίες, αναπτυξιακές βιομηχανίες), επιμελητές εκθέσεων και πολιτιστικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε έναν δυναμικό αστερισμό. Ο σκοπός εντοπίζεται στον συνδυασμό καλλιτεχνικής πράξης και ιστορικής έρευνας μέσα από διεπιστημονικά έργα και επιμελητικές συνεργασίες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τα ταξίδια της μαύρης σταφίδας στα Ευρωπαϊκά λιμάνια του 19ου και 20ού αιώνα, την πολιτισμική μνήμη, τις κινητικότητες και σύγχρονα αναδυόμενα δίκτυα μεταξύ Πελοποννήσου και των σχετιζόμενων ευρωπαϊκών χωρών.

Εξέλιξη

Ο οργανισμός διευρύνει τα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνοντας στην θεματολογία του περιοχές και αντικείμενα ισχυρού ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, τα οποία μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτιστικών στρατηγικών. Ασχολείται με την σύλληψη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών στρατηγικών και δράσεων για την ανάδειξη περιοχών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους μέσα από την ιστορική έρευνα, την δημιουργία ταυτότητας, την σύγχρονη πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Τομείς δραστηριότητας
  • Δημιουργία και ανάδειξη ταυτότητας με γραφιστική επιμέλεια και οπτικοακουστικό υλικό.
  • Καλλιτεχνικές πράξεις.
  • Διεπιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.
  • Φεστιβάλ πολιτισμού.
  • Διακαλλιτεχνικές εκθέσεις σύγχρονης τέχνης.
  • Εικαστικά/εκπαιδευτικά σεμινάρια.
  • Δημιουργία διεθνών ακαδημαϊκών συνεργασιών.
  • Δημιουργία ψηφιακών αποθετηρίων.
  • Καταγραφή προφορικής ιστορίας.
  • Δημιουργία πολιτιστικών αναπτυξιακών προτάσεων κ.ά.

Άνθρωποι | Τομείς

Σωτήρης Μπόλης | Γενική διεύθυνση – Διεύθυνση φεστιβάλ
Βασίλης Ψαρράς | Καλλιτεχνική διεύθυνση
Δημήτρης Κωστόπουλος | Γραφιστικός σχεδιασμός και οπτική επικοινωνία
Παναγιώτης Αγγελόπουλος | Ιστορική τεκμηρίωση
Γιάννης Παπαγιαννόπουλος | Δικτύωση και ανάπτυξη
Νάνσυ Χαριτωνίδου | Επιμέλεια εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Primarolia – Non profit civil company

People | Sectors
Sotiris Bolis | General management – Festival direction
Bill Psarras | Art direction
Dimitris Kostopoulos | Graphics design and visual communication
Panagiotis Aggelopoulos | Historical documentation
Ioannis Papagiannopoulos | Networking and development
Nansy Charitonidou | Curating and educational programs