Ιστορική έρευνα και τεκμηρίωση

Ο Στάθης Κουτρουβίδης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (M.Sc. in Economic History) και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (Ph.D. in Economic and Social History).
Έχει εξειδικευτεί στην Ελληνική Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία, στα Αρχεία της Βουλής, στην Ιστορία της πόλης, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία, στην Ιστορία της αγροτικής οικονομίας.
Έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2016-2017 του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Οικονομίες και Κοινωνίες στα Βαλκάνια και το ελληνικό κράτος από το 19ο έως τον 20ο αιώνα» σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας Θανάση Καλαφάτη και επίβλεψη τεσσάρων μεταπτυχιακών εργασιών.
Έχει σειρά δημοσιεύσεων και άρθρων και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.
Από τον Ιούνιο του 2016 απασχολείται ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βιβλιοθήκη της Βουλής και στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων.