Υπεύθυνος έργου προφορικής ιστορίας, ιστορική έρευνα

O Γιάννης Παπαγιαννόπουλος (1972) είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο οποίο είναι υποψήφιος διδάκτορας.
Έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των 20 ετών στην εκπαίδευση και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, του τουρισμού και του πολιτισμού. Έχει εργαστεί σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα: Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, Πανεπιστήμιο (επικουρικό εκπαιδευτικό έργο), Αναπτυξιακές εταιρείες και Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, γλωσσικού γραμματισμού, εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΟΠΠΕΠ). Ασχολείται με επιμέλεια κειμένων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία της γλώσσας, στα κειμενικά είδη και στην ανάλυση λόγου. Είναι υπεύθυνος δικτύωσης και ανάπτυξης του Φεστιβάλ Πριμαρόλια και του φορέα Πριμαρόλια.