ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

|17:00, Κεντρικό Αμφιθέατρο – Πανεπιστήμιο Πατρών (Κουκούλι)|

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ | ΛΕΣΧΙΔΙΟΝ – ΜΕΡΟΣ Α

(AEFED) δυνάμεθα να συναγωνισθώμεν

Το Λεσχίδιον Πάτρας, η επί 41 χρόνια λέσχη-καφενείο (1880-1921, Αγ. Ανδρέου), κομβικό σημείο συνάντησης των ανθρώπων της σταφίδας, άτυπο χρηματιστήριο, χώρος εμπορικών συναλλαγών, επιχειρηματικών και κοινωνικών αποφάσεων, αποτελεί για εμάς έμπνευση και εργαλείο για την δημιουργία μιας σύγχρονης κίνησης περί έρευνας, διάσωσης και ανάδειξης της συλλογικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της μαύρης σταφίδας στην Πάτρα και την Αχαΐα.

«Τὸ ἱστορικὸν “Λεσχίδιον”, τὸ ἐμπορικὸ κέντρο τῆς πόλεώς μας καὶ τῶν ἐπαρχιῶν… ἦτο ἡ φωλεὰ τοῦ σταφιδοεξαγωγικοῦ καὶ μεσιτικοῦ κόσμου τῶν Πατρῶν καὶ τῶν Ἐπαρχιῶν… Τὸ “Λεσχίδιον” ἀριθμοῦν τεσσαρακονταετῆ περίπου βίον περιπετειώδη, ἐδοκίμασε πικρίες καὶ χαρές»

(Νεολόγος Πατρών (12/12/1921), Μουσείο Τύπου Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)

Δύο ενότητες συζήτησης και εργαστηρίων περί της ιστορίας, ακαδημαϊκής και προφορικής, και περί των αρχείων και ιστορικών τεκμηρίων της μαύρης σταφίδας. Ένα σύγχρονο Λεσχίδιον με εκλεκτούς θαμώνες – ειδικούς των αντικειμένων, οι οποίοι συζητούν για την χρυσή εποχή της μαύρης σταφίδας, αλλά και την περίοδο της κρίσης και της χρεωκοπίας.

| 17:00 – 18:30 |

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | Ιδιωτικά αρχεία και συλλογές

Από τα συρτάρια του σπιτιού στη διάθεση των ερευνητ(ρι)ών: η περίπτωση των αρχείων των οικογενειών Τζίνη και Σακελλαρίου

Μια ζωντανή συζήτηση – συνέντευξη με απογόνους οικογενειών σταφιδεμπόρων οι οποίοι διαθέτουν πολύτιμα αρχεία των οικογενειών τους, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά.

Συμμετέχουν:

  • Μιχαήλ Γ. Σακελλαρίου, Ομότιμος Καθηγητής Τομέα Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ε.Μ.Π., απόγονος οικογένειας καλλιεργητών μαύρης σταφίδας, κάτοχος του αρχείου της οικογένειας.
  • Δημήτριος Τζίνης, απόγονος της οικογένειας σταφιδεμπόρων Τζίνη, κάτοχος του αρχείου της οικογένειας.
  • Χρήστος Χρυσανθόπουλος, Ιστορικός/Αρχειονόμος, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

| 19:00 – 20:30 |

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ | Μνήμες και αφηγήσεις: Η αξία της προφορικής ιστορίας

Μια ζωντανή συζήτηση – συνέντευξη με αφηγητές απογόνους οικογενειών σταφιδεμπόρων.

Συμμετέχουν:

  • Albert Barry, Επιχειρηματίας, απόγονος οικογένειας εμπόρων μαύρης σταφίδας.
  • Βασίλης Δαλκαβούκης, Καθηγητής εθνογραφίας του ελλαδικού χώρου, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-  Συντονιστής Θεματικής Ενότητας «Προφορική Ιστορία» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσια Ιστορία», Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.