ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

|12:00|

Ανοιχτή ξενάγηση στην έκθεση σύγχρονης τέχνης από τους επιμελητές και τους καλλιτέχνες της έκθεσης.

WHERE DO WE GO FROM HERE

#meettheartists

WHERE DO WE GO FROM HERE

#meetthecurators

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 2022