Για μένα η σταφίδα τότε ήτανε μία δουλειά που έπρεπε να γίνει.

00:03:50Αμαλιάδα Ηλείας Ο Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, 51 ετών, ανασύρει μνήμες από τα καλοκαίρια και την περίοδο του τρύγου της μαύρης σταφίδας. Στη μνήμη του ανακαλούνται πτυχές του παιδικού του εαυτού και της συναναστροφής με τις οικογένειες που έρχονταν από άλλες περιοχές για να εργαστούν στα κτήματα, και αναδύεται η μυρωδιά από τα πανιά που χρησιμοποιούνταν για…