Για μένα η σταφίδα τότε ήτανε μία δουλειά που έπρεπε να γίνει.

00:03:50Αμαλιάδα Ηλείας Ο κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, 51 ετών, φέρνει μνήμες από τα καλοκαίρια και την περίοδο του τρύγου της μαύρης σταφίδας. Οι μνήμες του είναι κυρίως μέσα από τα μάτια του παιδικού του εαυτού και της συναναστροφής με τις οικογένειες που έρχονταν από άλλες περιοχές για να εργαστούν στα κτήματα και την μυρωδιά από τα…