ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο φορέας Πριμαρόλια ΑΜΚΕ εγκαινιάζει τη συνεργασία του με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) –  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Ιστορία» και την Ένωση Προφορικής Ιστορίας (ΕΠΙ) με με στόχο τη δημιουργία Ομάδων Προφορικής Ιστορίας, την καταγραφή της προφορικής ιστορίας της μαύρης σταφίδας στις περιοχές παραγωγής και τη δημιουργία δημόσιου αποθετηρίου.

|17:00| ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ | «Πριμαρόλια και προφορική ιστορία»

Πρώτη διαδικτυακή γνωριμία της «Ομάδας προφορικής ιστορίας» με τους εκπαιδευτές και τους επιστημονικούς συνεργάτες του προγράμματος «Σταφιδική προφορική ιστορία και συλλογική μνήμη».

Στο εργαστήριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία της έρευνας. Συμμετέχουν οι:

 

Το εργαστήριο είναι κλειστό και αφορά τα μέλη της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας η οποία έχει ήδη σχηματιστεί.