Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας

Φορείς

Αχαΐα Αναπτυξιακή (συντονίστρια έργου),
Δίκτυο Συνεργασίας Ζακύνθου,
Αναπτυξιακή Ολυμπίας,
Δίκτυο Κεφαλλονιάς-Ιθάκης,
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας,
Αναπτυξιακή Β. Πελ/σου

Δράσεις

Σχεδιασμός έργου διατοπικής συνεργασίας των περιοχών παραγωγής της μαύρης σταφίδας (Αχαΐα, Κορινθία, Ηλεία, Μεσσηνία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά) για την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της μαύρης σταφίδας και την ενσωμάτωση στην ταυτότητα των περιοχών.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER/CLLD 2014-2020.