ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

|21:00| Κλείσιμο έκθεσης

Η διεθνής έκθεση Εικόνες ενός Επιπλέοντος Κόσμου κλείνει για το 2020, έχοντας παρουσιάσει μια σειρά νέων έργων ψηφιακής τέχνης, κινητικών γλυπτών, performance, εγκαταστάσεων και film από 9 προσκεκλημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Μ. Βρετανία και την Ιταλία.

Συνεχίζουμε σχεδιάζοντας το 2021!