Δήμος Καλαμάτας – “Καλαμάτα 2021”

ΕΡΓΟ | “Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Καλαμάτας εν όψει του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από το 1821”

ΔΡΑΣΕΙΣ | Επιχειρησιακό σχέδιο, branding και γραφιστικός σχεδιασμός εγχειρήματος, υλικό ενημέρωσης και προβολής, πρόγραμμα εκδηλώσεων, website και social media, ειαστικό video.

Δήμος Αιγιαλείας / ΔΗΚΕΠΑ – “Βοστίτσα 1821-Αιγιάλεια 2021”

ΕΡΓΟ | “Υποστήριξη σχεδιασμού εορτασικών εκδηλώσεων επετείου 2021”

ΔΡΑΣΕΙΣ | Branding και γραφιστικός σχεδιασμός εγχειρήματος, υλικό προβολής και εικαστικό video.