Υποστηρικτές και χορηγοί 2019

Αιγίδα και υποστήριξη

Ευγενική παραχώρηση κτηρίου εκδηλώσεων

Χρυσοί χορηγοί

                

Χορηγοί – Υποστήριξη

                                                                                              

Υποστήριξη

          

     

                   

Επικοινωνία

Αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας

Μεγάλοι χορηγοί επικοινωνίας
                 

Χορηγός

Διοργάνωση