ΔΕ 27/09 & ΤΡ 28/09- Συνέδριο CI-NOVATEC

CI-NOVATEC – “Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” – Πελατειακή Ευφυία για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα” Στο πλαίσιο της θεματικής “ΔΙΚΤΥΑ/NETWORKS” του Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2021 φιλοξενούμε το συνέδριο CI-NOVATEC – “Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” – Πελατειακή Ευφυία για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα” που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.  Το έργο CI-NOVATEC εισάγει μια καινοτόμο μεθοδολογία…