ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

|20:30|

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ
ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΦΙΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | Ο οργανισμός Πριμαρόλια, συνεχίζοντας το έργο έρευνας, διάσωσης, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης σταφιδικών εγγράφων, διερευνά τη μεθοδολογία και τις πρακτικές και διαδικασίες που σχετίζονται με αυτήν. Στη συζήτηση συμμετέχουν η αρχειονόμος και προϊσταμένη  των Γενικών Αρχείων του Κράτους – ΓΑΚ Αχαΐας, Ανδριανή Μελίστα, ο φιλόλογος και προϊσταμενος των Γενικών Αρχείων του Κράτους – ΓΑΚ Αιγίου, Γιώργος Γεωργόπουλος , ο ιστορικός και εκπρόσωπος της Αρχείων Τάξις ΑΜΚΕ Γιώργος Γάσιας, η ιστορικός και πρ. διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής Έλλη Δρούλια, ο ιστορικός και διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας Κωστής Καρπόζηλος και ο ιστορικός (Βιβλιοθήκη της Βουλής) και εξωτερικός συνεργάτης του οργανισμού Πριμαρόλια, Στάθης Κουτρουβίδης.

Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών Κυριακή Μπεϊόγλου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ 2022