Αιγίδα και υποστήριξη

 

Χρυσός χορηγός

Συνεργασία / υποστήριξη

Ευγενική παραχώρηση κτηρίου εκδηλώσεων

Υποστήριξη καλλιτεχνών

     

Καλλιτεχνική / ακαδημαϊκή αιγίδα

                               

Χορηγοί – Υποστήριξη

                                                                             

Υποστήριξη

                

Αποκλειστικός τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας

Επικoινωνία
                

Διοργάνωση