ΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΠΙ-ΜΑΣ

Η Ομάδα Προφορικής Ιστορίας για τη ΜΑύρη Σταφίδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Σταφιδική Συλλογική Μνήμη τον Οκτώβριο του 2020. Οι ερευνητές υλοποιούν συνεντεύξεις στις περιοχές παραγωγής και εμπορίου μαύρης σταφίδας. 

Αχαΐα, Ηλεία, Κορινθία, Μεσσηνία, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά, Ιθάκη